Informacije o projektu

Stambena zgrada Bulbulina, Sarajevo, BiH, 2017. godina