×

Sarajevo Winter Market

a. Nivo projekta: Koncept, izvedbeni projekat,branding, realizacija

b. Lokacija: Sarajevo, BiH

c. Godina: 2016

d. Kategorija: Urbanizam, poslovni objekti